Skip to content

polident wrocław ginekolog

2 lata ago

583 words

Dlatego jet lag wywołuje globalną desynchronizację rytmów ekspresji genów zegarowych, która stopniowo powraca do silnego wyrównania typowego dla porywanego stanu układu oscylatora okołodobowego. Pokazaliśmy, że podczas tego procesu zegar okołodobowy gruczołu nadnerczowego odgrywa szczególną rolę, ponieważ regulowane GC regulowane przez zegar nadnerczy regulowały ponowne ruchy rytmu czynności ruchowej. W miarę upływu czasu stosowania MET przed jet lagiem, przesunięto fazę endogennego rytmu GC, co z kolei wywołało przewidywalną zmianę szybkości ponownego umiejscowienia zachowania. Nasze badanie nie tylko uzasadniło znaczenie rytmu GC w adaptacji jet-lag, ale także stworzyło informacyjny eksperymentalny model zwierzęcy do zbadania leczenia jet lag i związanych z nim objawów. Desynchronizacja genu zegarowego podczas jet lagu różnicowo wpływa na tkanki. Do chwili obecnej zaskakująco niewiele wiadomo na temat procesów molekularnych leżących u podstaw resynchronizacji rytmów wewnętrznych i zewnętrznych podczas jet lag. Pionierskie badania nad gryzoniami eksprymującymi reporter lucyferazy kierowany genem okresowym dostarczyły informacji na temat mechanizmu leżącego u jego podstaw (22). Zaproponowano całkowite zresetowanie zegara na poziomie SCN, z szybkim ponownym umiejscowieniem rytmów genów okresowych, a następnie genów kryptochromów (32). Reddy i koledzy dostarczają dowodów na to, że porywanie rytmu kryptochromem ściśle koreluje z zachowaniem (32). Inny aspekt perturbacji wykazano w samym SCN, gdzie komórki można rozdzielić w obszarze brzusznym i grzbietowym, które wykazują inną kinetykę resetowania w okresie desynchronii (31). Tutaj pokazaliśmy, że kolejność resetowania genu zegara różniła się znacznie w zależności od różnych narządów, co wskazuje na specyficzne dla tkanki ścieżki ponownego zakotwiczenia. Nasze dane odróżniają 3 różne grupy resetujące: grupę OUN, w tym SCN i korę somatosensoryczną, z genami o szybkim czasie odpowiedzi i wolniejszą, ale porównywalnie szybką, ponowną regulacją Dbp, Arntl i Nr1d1; grupa tkanek obwodowych, takich jak nerka i wątroba, porywająca przez szybkie Per2, okresowe resetowanie Per1, Dbp i Nr1d1 i powolne porywanie Arntl; i trzustka, pokazująca odwróconą kolejność resetowania genu zegara, z szybką adaptacją Nr1d1 i powolną Per1, Per2, Dbp i Arntl. Zegar nadnerczy ma pozycję pośrednią między pierwszą (CNS) a obwodową grupą umiejscowienia, w zgodzie z jej wcześniej zgłoszoną bezpośrednią przenikalnością światła (34, 41). Nasze dane wskazują zatem, że mechanizmy resetujące leżące u podstaw porywania zegarów obwodowych są wysoce swoiste tkankowo. W podobnym paradygmacie, w którym zwierzęta były przesuwane z długiego na krótki fotoperiod, zaobserwowano mechanizmy różnicowania między SCN a wątrobą (42). W tym badaniu, jak również w niniejszym badaniu, stwierdzono, że Per2 i Nr1d1 w wątrobie, ale nie w SCN, ulegały przesunięciu przy porównywalnych prędkościach. Takie resetowanie zegara zegara różnicowego stanowi dodatkowe wsparcie dla hipotezy o różnicowaniu i specyficznym dla tkanki ponownym umiejscowieniu. Co ciekawe, odkryliśmy, że trzustka wykazuje najwolniejszą kinetykę resetowania wszystkich zegarów tkankowych analizowanych w tym badaniu. Zgadza się to ze stwierdzeniem, że ten narząd ma wyjątkowo silny stymulator (43, 44). Podobnie jak w genach SCN (45) bezpośrednio aktywowanych światłem, szybkie przesunięcie rytmów Nr1d1 w trzustce wskazywało, że ten gen może być wczesnym celem resetowania bodźców w tej tkance. Kilka badań scharakteryzowało jądrowy receptor sierocynowy Nr1d1 jako związek między regulacją metaboliczną i okołodobową (46. 49); stąd Nr1d1 może być czujnikiem metabolicznym ustawiającym zegar dobowy w trzustce. Zegar nadnerczy reguluje ponowne umiejscowienie podczas jet lag
[patrz też: kminek właściwości, kaki kalorie, kobalamina ]

0 thoughts on “polident wrocław ginekolog”