Skip to content

fizjoterapia zywiec

2 lata ago

289 words

W eksperymencie opóźniającym (8-godzinne szybkie opóźnienie cyklu LD) zwierzęta trzymano w wyposażonych w koła napędzane pojedynczych klatkach przez 2 tygodnie lub dłużej w warunkach LD (światła włączone, ZT0; natężenie światła 50 luksów). W pierwszym dniu opóźnienia jet light-off time (ZT12) został przesunięty o godzinie 12 wieczorem na 20:00. Dzień został zdefiniowany tutaj jako dzień z pierwszym opóźnionym okresem ciemności. Zwierzęta synchronizowano z nowym schematem LD przez kolejne 2 tygodnie, podczas których rejestrowano czas aktywności kół. Aktywności indywidualne przed i po zmianie zostały określone przez wzrokową inspekcję i uśrednione dla całej kohorty, w celu oceny szybkości reentrainmentu. qPCR. Zwierzęta uśmiercono we wskazanych punktach czasowych przez przemieszczenie kręgów szyjnych przed (dzień 0) i 4 różne dni po przesunięciu fazowym cyklu LD. Oczy usunięto przed rozwarstwieniem tkanki pod czerwonym światłem bezpieczeństwa o mocy 15 W w punktach czasowych podczas fazy ciemności (45). Próbki tkanek zostały wycięte i przechowywane zamrożone w RNAlater (Ambion). Próbki całkowitego RNA z nadnerczy, nerek, wątroby i trzustki zostały przygotowane przy użyciu RNeasy Micro i Mini Kits (Qiagen). cDNA zsyntetyzowano przy użyciu zestawu Thermoscript RT (Invitrogen). qPCR przeprowadzono na termocyklerze iCycler (Bio-Rad) z iQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad) zgodnie z protokołem producenta. Sekwencje startera i warunki cyklu były tak szczegółowe jak poprzednio (34, 62). Ef1. zastosowano jako standard, a estymatory wydajności amplifikacji w pojedynczej studzience i względną kwantyfikację poziomów ekspresji przeprowadzono jak opisano wcześniej (63). ISH. Zwierzęta uśmiercono dzień wcześniej (dzień 0) oraz w dniach 2, 3, 4 i 12 po zmianie LD i mózgi wycięto. Tkanki utrwalono, odwodniono i zatopiono w parafinie; Przygotowano 8-.m wycinki (64) i przechowywano w <80 ° C. Skrawki hybrydyzowano z antysensownymi sondami RNA 35S-UTP . dla transkryptów genów zegarowych (34). Względne oznaczenie ilościowe poziomów ekspresji przeprowadzono za pomocą analizy densytometrycznej filmów autoradiografów przy użyciu oprogramowania Scion Image (Scion Corp, pozycja 60). Przeszczepienia nadnerczy. Transplantacje fragmentów nadnerczy przeprowadzono w sposób opisany wcześniej (34, 65). W skrócie, podwójnie zmutowane myszy WT i Per2 / Cry1 myszy w wieku 6-8 tygodni znieczulono przez wstrzyknięcie ip 100 mg / kg ketaminy i 10 mg / kg ksylazyny. Adrenale wycinano ze zmutowanych zwierząt po środkowej laparotomii i przeszczepiano pod osłoną nerki zwierzęcia będącego gospodarzem z supresorowym WT. Oba nadnerki zostały przeszczepione do jednego gospodarza. Aby kontrolować procedurę przeszczepiania, zwierzęta z WT otrzymały swoje własne (tj. WT) przeszczepy nadnerczy po adrenalektomii. Po operacji zwierzęta pozostawiono do wyzdrowienia przez 8 tygodni w standardowych warunkach LD, aby zapewnić całkowite przywrócenie przeszczepionych tkanek (66). Pomiary hormonalne. Próbki kału pobierano w 4-godzinnych odstępach przed i po obróbce jet-lag z użyciem klatek z kółkami wyposażonych w podłogę z siatki drucianej. Aby wykluczyć skutki wywołane stresem, zwierzęta przeniesiono do klatek zbierających 3 dni przed pierwszym interwałem próbkowania. Próbki kału przechowywano w temperaturze <80 ° C. Ekstrakcję metabolitów kortykoidów i oznaczanie ilościowe metodą RIA (MP Biomedicals) przeprowadzono w sposób opisany uprzednio (67). Zabiegi farmakologiczne. Podawanie MET (Sigma-Aldrich) myszom WT przeprowadzono na 16 dni przed procedurą jet-lag (patrz powyżej). Dwa zestawy po 24 zwierzęta otrzymywały MET rozpuszczone w wodzie (100 mg / kg masy ciała na dzień) przez ip [przypisy: kolano budowa, kalarepa kalorie, kłykciny kończyste objawy ]

0 thoughts on “fizjoterapia zywiec”