Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/grundomat.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Jan Grundomat – Ortopeda
Skip to content

Prawda o firmach farmaceutycznych: w jaki sposób nas oszukują i co z tym zrobić ad

2 lata ago

373 words

Te zmiany, wraz z wprowadzeniem do gry przez Food and Drug Administration (FDA) w 1997 roku, które pozwoliły reklamom bezpośrednim konsumentom pominąć w swoich reklamach wszystkie oprócz najpoważniejszych skutków ubocznych, dodatkowo zwiększyły zyski. Ogólnym efektem była korupcja nie tylko nauki, ale także upowszechniania nauki. Angell dokumentuje, że w przeciwieństwie do tego, co twierdzą, duże firmy…

Prawda o firmach farmaceutycznych: w jaki sposób nas oszukują i co z tym zrobić

2 lata ago

537 words

W tej książce jej ostatnia, Marcia Angell, bada badania farmaceutyczne, ubolewa nad szybko rosnącym zaangażowaniem (i wypaczeniem prawdy) w Big Pharma i błaga nas wszystkich (lekarzy, pacjentów, polityków), aby coś z tym zrobili. Pluszowa kurtka z bąbelkami twierdzi, że Angell, w ciągu dwóch dekad w [Czasopiśmie] miała miejsce w pierwszym rzędzie na rosnące zepsucie przemysłu…

Wpływ typu stanowiska biurowego na aktywność fizyczną i stres cz. 1

2 lata ago

109 words

Środowiska biurowe są przyczynowo związane z chorobami i stresem związanymi z miejscem pracy, ale niewiele wiadomo na temat tego, które stanowisko jest powiązane z obiektywnymi wskaźnikami aktywności fizycznej i stresu. Naszym celem było zbadanie tych powiązań wśród pracowników biurowych w amerykańskich biurach federalnych. Metody Przeprowadziliśmy badanie obserwacyjne na podstawie noszonych czujników, obejmujące 231 pracowników w…

Wpływ zdarzeń w pracy na zdrowie psychiczne lekarzy

2 lata ago

216 words

Badanie pokazuje, że zdarzenia w pracy mogą mieć wpływ na lekarza, a w niektórych przypadkach mają negatywny wpływ na wszystkie aspekty ich życia; emocjonalnie, fizycznie i na osobiste relacje. W badaniu pojawia się wiele pytań, głównie o tym, jak możemy pomóc lekarzom, gdy takie zdarzenia mają miejsce. Nasze odkrycia prowadzą nas do pytania, czy potrzebujemy…

Hospitalizacja

2 lata ago

517 words

Bezpieczeństwo i tolerancję oceniano u wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę aktywnego leku badanego. Oceny skuteczności Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była korzystna odpowiedź ogólna określona na podstawie pięcioskładnikowego punktu końcowego, który był stosowany w poprzednich badaniach empirycznej terapii przeciwgrzybiczej. 4,5,7,8 Leczenie uznano za pomyślne, jeśli wszystkie pięć z następujących kryteriów zostały spełnione: skuteczne…

Pacjenci cd

2 lata ago

521 words

Oceny komisji orzekającej były ostateczne i tylko infekcje grzybicze, które komitet uznał za prawdopodobne lub udowodnione, uznano za udokumentowane infekcje w celu analizy badań. Oślepiający Oślepianie było rygorystycznie przeprowadzane za pomocą podwójnie ślepej procedury podwójnego ślepego zaułka. Nieprzezroczystych pokrowców użyto do ukrycia worków infuzyjnych i cewników używanych do infuzji liposomalnej amfoterycyny B i odpowiedniego placebo.…

Anatomia palpacyjna

2 lata ago

495 words

Kaspofungina wykazuje aktywność przeciwko gatunkom candida i gatunkom Aspergillus12-16 i została zatwierdzona do pierwotnego leczenia kandydozy przełyku, kandydemii i innych infekcji candidą (ropnie wewnątrzbrzuszne, zapalenie otrzewnej i zakażenia opłucnej) oraz do leczenia inwazyjnej aspergilozy, czyli oporny na lub nietolerancyjny w stosunku do innych terapii przeciwgrzybiczych.17-21 Dlatego badaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo kaspofunginy w porównaniu z amfoterycyną…

Pacjenci

2 lata ago

262 words

Pacjenci z utrzymującą się gorączką i neutropenią często otrzymują empiryczną terapię konwencjonalną lub liposomalną amfoterycyną B w profilaktyce i wczesnym leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Kaspofungina, członek nowej klasy związków Eukinokandyny, może być skuteczną alternatywą, która jest lepiej tolerowana niż amfoterycyna B. Metody W tym randomizowanym, podwójnie zaślepionym, międzynarodowym badaniu, ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo kaspofunginy w…

Hemoglobina C. Choroba

2 lata ago

499 words

Chociaż pojawienie się rozmazu krwi przedstawione przez Fairhurst i Casella (wydanie z 24 czerwca) jest zgodne z obecnością choroby hemoglobiny C, skrajnie mała średnia objętość krwi i scenariusz kliniczny są bardziej zgodne z obecnością hemoglobiny C .-talasemii . Hemoglobina C .-talasemia jest powszechna w populacjach afrykańskich, a zaburzenie kliniczne jest zwykle łagodne; cechy obejmują niedokrwistość…

Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny z mutacjami Somatic Fas

2 lata ago

521 words

Upośledzona indukowana przez Fas apoptoza limfocytów in vitro jest główną cechą autoimmunologicznego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS). Przebadaliśmy sześcioro dzieci z ALPS, których limfocyty miały normalną wrażliwość na apoptozę indukowaną przez Fas in vitro. Metody Podatność na apoptozę za pośrednictwem Fas i gen Fas analizowano w oczyszczonych podgrupach limfocytów T i innych komórek jednojądrzastych od sześciu pacjentów…