Skip to content

Rejestr badań klinicznych: Oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych

2 lata ago

505 words

Altruizm i zaufanie leżą u podstaw badań nad ludźmi. Osoby o nastawieniu altruistycznym zgłaszają się na ochotnika do badań, ponieważ wierzą, że ich udział przyczyni się do poprawy zdrowia innych, a naukowcy zminimalizują ryzyko dla uczestników. W zamian za altruizm i zaufanie, które umożliwiają badania kliniczne, przedsiębiorstwo badawcze ma obowiązek prowadzić etyczne badania i rzetelnie je zgłaszać. Uczciwa sprawozdawczość zaczyna się od ujawnienia istnienia wszystkich badań klinicznych, nawet tych, które są niekorzystne dla produktu sponsora badań. Niestety dochodzi do selektywnego zgłaszania prób i zniekształca dostępne dowody w procesie podejmowania decyzji klinicznych. Badacze (i redaktorzy czasopism) są ogólnie najbardziej entuzjastycznie nastawieni do publikacji wyników badań, które wykazują albo duży efekt nowego leczenia (badania pozytywne), albo równoważność dwóch podejść do leczenia (badania niegodnościowe). Badacze (i czasopisma) zwykle są mniej podekscytowani badaniami, które pokazują, że nowe leczenie jest gorsze od standardowego leczenia (badania negatywne), a jeszcze mniej zainteresowane są próbami, które nie są wyraźnie pozytywne ani wyraźnie negatywne, ponieważ niejednoznaczne próby same w sobie nie zmienią praktyki . Niezależnie od ich zainteresowania naukowego, wyniki badań, które narażają finansowe interesy, najprawdopodobniej pozostaną niepublikowane i ukryte przed opinią publiczną. Niezależnie od interesów sponsora lub autorów, każdy powinien być w stanie dowiedzieć się o istnieniu każdego procesu i jego ważnych cechach.
Sprawa przeciwko selektywnej sprawozdawczości jest szczególnie ważna dla badań, które testują interwencje, które mogą wejść do głównego nurtu praktyki klinicznej. Zamiast pojedynczej próby, zwykle jest to materiał dowodowy, składający się z wielu badań, który zmienia praktykę lekarską. Kiedy sponsorzy badań lub śledczy ukrywają obecność wybranych badań, badania te nie mogą wpływać na myślenie pacjentów, klinicystów, innych badaczy i ekspertów, którzy piszą wytyczne dotyczące praktyki lub decydują o polityce ubezpieczeniowej. Jeżeli wszystkie próby są rejestrowane w publicznym repozytorium w momencie ich powstania, to każda próba jest częścią rekordu publicznego, a wielu interesariuszy w badaniach klinicznych może zbadać pełen zakres dowodów klinicznych. Daleko nam do tego ideału, ponieważ rejestracja próbna jest w dużej mierze dobrowolna, zestawy danych rejestrowych i publiczny dostęp do nich są różne, a rejestry zawierają tylko niewielką część prób. W tym artykule redakcyjnym, opublikowanym równocześnie we wszystkich czasopismach członkowskich, Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICMJE) proponuje kompleksową rejestrację prób jako rozwiązanie problemu selektywnej świadomości i ogłasza, że wszystkie jedenaście czasopism członkowskich ICMJE przyjmie politykę rejestracji prób do promować ten cel.
Dzienniki członków ICMJE będą wymagały, jako warunek uwzględnienia do publikacji, rejestracji w publicznym rejestrze prób. Próby muszą się zarejestrować na początku rejestracji pacjenta lub przed nią. Ta zasada odnosi się do każdego badania klinicznego rozpoczynającego rejestrację po lipca 2005 r. W przypadku prób, które rozpoczęły rejestrację przed tą datą, czasopisma członkowskie ICMJE będą wymagać rejestracji przed 13 września 2005 r. Przed rozpatrzeniem wersji próbnej do publikacji
[patrz też: zespół dravet, specjalizacje lekarskie warszawa, pleuroskopia ]
[przypisy: kardiowersja elektryczna, kiełki słonecznika, klasterowe bóle głowy ]

0 thoughts on “Rejestr badań klinicznych: Oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych”