Skip to content

Randomizowane badanie pojedynczej dawki doustnego deksametazonu w łagodnym zadaniu ad

2 lata ago

500 words

Dlatego przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne leczenia kortykosteroidami z powodu łagodnego zadu, określone przez ścisłe kryteria kliniczne. Celem badania było ustalenie, czy leczenie lekką deską deksametazonem zmniejszyłoby częstość powrotu do dostawcy opieki medycznej w przypadku zadu i związanych z tym kosztów ekonomicznych. Inne badane wyniki obejmowały czas na ustąpienie objawów zadu, godziny snu utracone przez dziecko oraz stres ze strony rodzica spowodowany zadem dziecka. Metody
Badaj pacjentów
Rekrutacja miała miejsce od 24 września 2001 r. Do 30 kwietnia 2002 r. Oraz od 30 września 2002 r. Do 28 lutego 2003 r. W czterech kanadyjskich oddziałach ratunkowych dla dzieci: Szpital Dziecięcy w Albercie (Calgary), Centrum Zdrowia Dziecka Stollery (Edmonton, Alta. ), Szpital dziecięcy Winnipeg (Winnipeg, Man.) Oraz Szpital dziecięcy we wschodnim Ontario (Ottawa). Dzieci kwalifikują się, jeśli mają łagodny zadój (zdefiniowany jako początek w ciągu ostatnich 72 godzin podobnego do pieczętującego, szczekającego kaszlu i wynik 2 lub mniej z 17 punktów w zwalidowanym systemie oceny zadu dla Westleya i wsp. 6, 12,13) na wstępnej ocenie medycznej. Kryteriami wykluczającymi były objawy lub oznaki innej przyczyny stridoru (np. Zapalenie nagłośni, bakteryjne zapalenie tchawicy lub obecność nadgłośniowego ciała obcego); historia wrodzonego lub nabytego stridora, przewlekłej choroby płuc, astmy, ciężkiej choroby układowej, ekspozycji na ospę wietrzną w ciągu ostatnich 21 dni lub znanej dysfunkcji układu odpornościowego; leczenie kortykosteroidami w ciągu poprzednich 2 tygodni; leczenie epinefryną z powodu niewydolności oddechowej przed naborem; rekrutację do innego badania klinicznego w ciągu ostatnich 4 tygodni; niezdolność rodzica do mówienia po angielsku lub francusku; brak telefonu w domu; oraz wcześniejszą wizytę w oddziale ratunkowym z powodu zadu podczas tego epizodu choroby. Baza danych została utrzymana wśród uprawnionych uczestników, którzy z różnych powodów nie brali udziału.
Pisemną świadomą zgodę rodziców uzyskano dla wszystkich zarejestrowanych dzieci. Badanie zostało zatwierdzone przez zarząd naukowy i etyczny każdego centrum.
Ocena podstawowa
Przed leczeniem mierzono wynik zadu, 6,12,13 częstość oddechów i tętna oraz odsetek nasycenia tlenem, podczas gdy dzieci oddychały powietrzem w pomieszczeniu. Na podstawie wcześniej opisanych klinicznych definicji rodzajów zadu, zaklasyfikowano dzieci jako spazmowe, ostre zapalenie krtani i tchawicy lub mieszaną prezentację5. Udokumentowano informacje demograficzne, związane z nimi objawy oraz historię medyczną.
Randomizacja
Wygenerowany komputerowo schemat losowania, podzielony na centra, wykorzystał losowe bloki permutowane od 6 do 10 dzieci, aby zapewnić porównywalne przypisanie kwalifikujących się pacjentów do deksametazonu lub placebo podczas badania.14 Kody były zabezpieczone w aptece każdego ośrodka aż do momentu rejestracji i wszystkich decyzji dotyczących Analiza danych została zakończona. Rodzice nie byli w stanie określić, jakie przygotowanie otrzymało ich dziecko.
Interwencja badań
Zawiesina deksametazonu składała się z 12,5 ml iniekcji fosforanem deksametazonu (Sabex) z 50 ml syropu o smaku dzikiej wiśni
[patrz też: stolec owczy, cienki kał, układy buforowe krwi ]
[więcej w: kalarepa kalorie, olx trojmiasto, kalprotektyna ]

0 thoughts on “Randomizowane badanie pojedynczej dawki doustnego deksametazonu w łagodnym zadaniu ad”