Skip to content

przychodnie endokrynologiczne katowice

2 lata ago

622 words

Rzeczywiście, jedno z dwóch ważnych miejsc wiązania SRSF2 zidentyfikowanych w naszych badaniach konstruktów reporterowych znajduje się w tym odcinku nt. Proponujemy, że wiązanie SRSF2 z sekwencją regulatorową pomaga w zdefiniowaniu egzonu 11 jako eksonu (40), ułatwiając montaż kompleksu spliceosomu w 3. miejsce splicingu i promowanie eksonów 10 do splotów eksonów 11 (prelamin A). Nasze badania wykazały, że ASO E11-31 zmniejsza poziomy progerin w aorcie i sugeruje, że leczenie ASO zmniejsza patologię aorty. W naszych badaniach rozpoczęto leczenie w wieku miesiąca i poddano eutanazji myszy w 4 miesiącu życia, w punkcie czasowym, w którym myszy LmnaG609G / G609G niezmiennie wykazywały bardzo ciężką patologię aortalną (praktycznie całkowita utrata przyśrodkowych komórek mięśni gładkich i rozległe przypadkowe zwłóknienie ). Gdy traktowaliśmy myszy LmnaG609G / G609G za pomocą mieszanego ASO z kontrolą, poziomy progeriny w aorcie pozostawały bardzo wysokie i wszystkie myszy miały ciężką patologię w aorcie. Natomiast ASO E11-31 obniżyło poziomy progeriny w aorcie i wyraźnie zmniejszyło patologię aorty. U jednej z leczonych myszy nie obserwowano patologii aorty. Uważaliśmy, że wyniki te są zachęcające, szczególnie, że korzystne wyniki uzyskano u homozygotycznych myszy knockinowych, które mają wyjątkowo wysoki poziom ekspresji progerin. Również korzystny wpływ na patologię aorty był mile widziany, ponieważ choroba w dużych tętnicach prawie zawsze odpowiada za śmierć dzieci z HGPS. W naszych badaniach zakończyliśmy badania nad leczeniem ASO, gdy myszy miały 4 miesiące, co jest idealnym momentem do badania patologii tętnic. Konieczne będą dłuższe badania na myszach LmnaG609G / G609G i LmnaG609G / + w celu określenia wpływu schematu leczenia ASO na inne fenotypy choroby (np. Długowieczność lub nieprawidłowości szkieletowe). Nasze badania podniosły możliwość, że ASO E11-31 może zostać użyty do przesunięcia równowagi łączenia LMNA w kierunku laminatu C i że ta strategia może być użyteczna w leczeniu HGPS (i innych laminopatii spowodowanych przez mutacje missense w eksonie 11 LMNA). Rozważając tę strategię, pierwsze pytanie brzmi, czy to podejście byłoby bezpieczne. W związku z tym fakt, że myszy z samym tylko laminatem C. Są wolne od choroby, jest uspokajający. Kolejny powód do zaufania pochodzi z ludzkiej genetyki. Liczne mutacje nonsensownego i przesunięcia ramki odczytu zostały zidentyfikowane w eksonach 1. 10 LMNA u pacjentów z dystrofią mięśniową i kardiomiopatią (http://www.umd.be/), ale choroby ludzi spowodowane przez mutację nonsensowną lub zmiany ramki odczytu w eksonie 11 lub eksonie 12 nie został jeszcze opisany. Ta obserwacja, aczkolwiek nieistotna, sugeruje, że utrata laminatu A przy zachowaniu konserwowanej syntezy L-C nie może być szkodliwa. Drugie pytanie dotyczy tego, czy pomocna byłaby ASO, która zmniejsza poziomy progeriny (ale nie jest w stanie wyeliminować syntezy progerin). Ponownie, istnieją powody do zaufania. Po pierwsze, niewielkie różnice w wytwarzaniu progeriny związane z różnymi mutacjami HGPS mają główny wpływ na ciężkość choroby u ludzi (21). Po drugie, badania z Zmpste24. /. myszy wskazują, że całkowita eliminacja białka farnezylo-prelaminy A nie jest wymagana do zmniejszenia toksyczności białka i uzyskania korzyści terapeutycznej. Gdy pojedynczego allelu Lul lub allelu Lmna nokaut wprowadzono do Zmpste24. /. myszy, poziom toksycznej farnezylo-prelaminy A zmniejszył się tylko o 50%, ale fenotypy choroby progerii zostały całkowicie wyeliminowane (13, 19). Wreszcie wydaje się, że zwiększona produkcja syntezy LI działa po transkrypcji, aby zmienić obrót progerin i zmniejszyć toksyczność progeriny. U myszy, które niosą pojedynczy allel. HGPS. zastąpienie allelu Lmna typu dzikiego allelem tylko z L-C. allelem w stanie stacjonarnym progeriny w tkankach i fenotypami choroby o obniżonej wartości (23)
[patrz też: ale gratka, zimbra gratka, kminek właściwości ]

0 thoughts on “przychodnie endokrynologiczne katowice”