Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/grundomat.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Czysta eriocytoza Aplasia i Epoetin Therapy cd – Jan Grundomat – Ortopeda
Skip to content

Czysta eriocytoza Aplasia i Epoetin Therapy cd

2 lata ago

563 words

Większość pacjentów to mężczyźni, którzy poddawani byli hemodializie lub dializie otrzewnowej, prawie wszyscy mieli przewlekłą chorobę nerek, a prawie wszyscy otrzymywali epoetynę podawaną podskórnie. Mediana czasu leczenia epoetyną przed rozpoznaniem aplazji czerwonokrwinkowej wynosiła 9,1 miesiąca u pacjentów otrzymujących Eprex, 24,8 miesięcy u pacjentów otrzymujących Epogen i 18,0 miesięcy u pacjentów otrzymujących Neorecormon. Przed otrzymaniem diagnozy czystego aplazji czerwonokrwinkowej sześciu pacjentów miało reakcje alergiczne w miejscu wstrzyknięcia, które powróciły pomimo zmian w produkcie, drogi podawania – od podskórnej do dożylnej – lub obu. Liczba przypadków na 100 000 pacjento-lat wynosiła 18,0 dla preparatu Eprex bez ludzkiej albuminy surowicy, 6,0 dla preparatu Eprex z ludzką albuminą surowicy, 1,0 dla Neorecormon i 0,2 dla Epogen.22 Rycina 1. Ryciny 1. Przypadki dodatniej pod względem przeciwciał zwią- zanej z epoksem czystej erytrocytów zidentyfikowane w bazie danych systemu raportowania zdarzeń niepożądanych w okresie od stycznia 1998 r. Do kwietnia 2004 r. W Niemczech i we Włoszech tyle samo raportów przypadków w ciągu każdego roku.
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki ogólnoświatowego skorygowanego narażenia na występowanie Aplazji czystych erytrocytów związanych z epoetyną według produktu, między stycznia 2001 r. A 31 grudnia 2003 r. HSA oznacza ludzką albuminę surowicy. Epogen jest również sprzedawany jako Procrit, a Neorecormon jako Recormon.
Tendencje temporalne i różnice geograficzne były najbardziej zauważalne w przypadkach związanych z Eprex (ryc. i ryc. 2). Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Liczba przypadków zgłaszanych corocznie wzrosła we Francji, w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii do 2001 r. Oraz w Kanadzie do 2002 r., A następnie spadła o ponad 90 procent we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz o 80 procent w Kanadzie (wykres 1). ). Podobny wzorzec odnotowano w przypadku skorygowanej ekspozycji, która osiągnęła najwyższy poziom w Zjednoczonym Królestwie, Francji i Hiszpanii w 2001 r. Oraz w Kanadzie w 2002 r. (Powyżej 60 na 100 000 pacjento-lat w tych krajach) i spadła w każdym kraju 90 procent w przyszłym roku (dane niepokazane). Natomiast w latach 1998-2003 odnotowano 14 przypadków w Niemczech i we Włoszech. W całej Europie szacowana częstość występowania ekspozycji wzrosła do końca 2001 r., A następnie spadła (wykres 2) .19
Dyskusja
Na całym świecie liczba przypadków i skorygowana względem ekspozycji częstość aplazji czystych krwinek czerwonych związanych z epoetyną zaczęła wzrastać w 1998 r. I osiągnęła maksimum w 2001 r. Częstość występowania tego zespołu różniła się w zależności od produktu i drogi podawania epoetyny. , kraj i datę sporządzenia sprawozdania. Eprex, sprzedawany poza Stanami Zjednoczonymi, stanowił 92 procent przypadków. Prawie wszystkie przypadki dotyczyły pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy otrzymywali podskórne wstrzyknięcia epoetyny. Począwszy od 2002 roku, po wprowadzeniu ulepszeń w przechowywaniu i stosowaniu Eprexu oraz w jego podawaniu pacjentom z przewlekłą chorobą nerek, skorygowana względem ekspozycji częstość występowania aplazji czerwonokomórkowej związanej z eprexem zmniejszyła się o 83 procent na całym świecie, spadając prawie do wartości początkowej. -1998 poziomów.19
Zbieżność czynników związanych z wytwarzaniem, postępowaniem i drogą podawania epoetyny może odpowiadać za zwiększoną częstość występowania aplazji czerwonokomórkowej związanej z eprexem, począwszy od 1998 r.
[przypisy: pływający stolec przyczyny, badanie emg kielce, układy buforowe krwi ]
[więcej w: rozpiska na siłownie, kaki kalorie, olx leżajsk ]

0 thoughts on “Czysta eriocytoza Aplasia i Epoetin Therapy cd”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu serwis ekspresów do kawy warszawa[…]