Skip to content

Prawda o firmach farmaceutycznych: w jaki sposób nas oszukują i co z tym zrobić ad

3 tygodnie ago

373 words

Te zmiany, wraz z wprowadzeniem do gry przez Food and Drug Administration (FDA) w 1997 roku, które pozwoliły reklamom bezpośrednim konsumentom pominąć w swoich reklamach wszystkie oprócz najpoważniejszych skutków ubocznych, dodatkowo zwiększyły zyski. Ogólnym efektem była korupcja nie tylko nauki, ale także upowszechniania nauki. Angell dokumentuje, że w przeciwieństwie do tego, co twierdzą, duże firmy…

Prawda o firmach farmaceutycznych: w jaki sposób nas oszukują i co z tym zrobić

3 tygodnie ago

537 words

W tej książce jej ostatnia, Marcia Angell, bada badania farmaceutyczne, ubolewa nad szybko rosnącym zaangażowaniem (i wypaczeniem prawdy) w Big Pharma i błaga nas wszystkich (lekarzy, pacjentów, polityków), aby coś z tym zrobili. Pluszowa kurtka z bąbelkami twierdzi, że Angell, w ciągu dwóch dekad w [Czasopiśmie] miała miejsce w pierwszym rzędzie na rosnące zepsucie przemysłu…

Wpływ typu stanowiska biurowego na aktywność fizyczną i stres cz. 1

3 tygodnie ago

111 words

Środowiska biurowe są przyczynowo związane z chorobami i stresem związanymi z miejscem pracy, ale niewiele wiadomo na temat tego, które stanowisko jest powiązane z obiektywnymi wskaźnikami aktywności fizycznej i stresu. Naszym celem było zbadanie tych powiązań wśród pracowników biurowych w amerykańskich biurach federalnych. Metody Przeprowadziliśmy badanie obserwacyjne na podstawie noszonych czujników, obejmujące 231 pracowników w…

Wpływ zdarzeń w pracy na zdrowie psychiczne lekarzy

3 tygodnie ago

216 words

Badanie pokazuje, że zdarzenia w pracy mogą mieć wpływ na lekarza, a w niektórych przypadkach mają negatywny wpływ na wszystkie aspekty ich życia; emocjonalnie, fizycznie i na osobiste relacje. W badaniu pojawia się wiele pytań, głównie o tym, jak możemy pomóc lekarzom, gdy takie zdarzenia mają miejsce. Nasze odkrycia prowadzą nas do pytania, czy potrzebujemy…

Hospitalizacja

3 tygodnie ago

519 words

Bezpieczeństwo i tolerancję oceniano u wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę aktywnego leku badanego. Oceny skuteczności Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była korzystna odpowiedź ogólna określona na podstawie pięcioskładnikowego punktu końcowego, który był stosowany w poprzednich badaniach empirycznej terapii przeciwgrzybiczej. 4,5,7,8 Leczenie uznano za pomyślne, jeśli wszystkie pięć z następujących kryteriów zostały spełnione: skuteczne…